MARKETING W KORONIE - Artykuł Agnieszki Majewskiej-Kunat w magazynie HOTELARZ

Pandemia rzuciła wyzwanie większości biznesów, w tym także branży hotelarskiej. Konieczna stała się szybka weryfikacja strategii działań oraz wdrażanie zmian operacyjnych, na wielu poziomach zarządzania. Jednocześnie, kiedy świat zwolnił, to przyspieszyła jego digitalizacja. Obecnie hotelarze muszą odnaleźć się w zupełnie nowej sytuacji, również w obszarze zadań marketingowych. Pojawia się zatem pytanie, jakie działania warto podjąć w najbliższym czasie, aby utrzymać ciągłość komunikacyjną z klientami, w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości?

Wirus skutecznie paraliżuje życie prywatne ale mocno uderza również w biznes. Wiele hoteli, już na początku pandemii, podjęło decyzję o zawieszeniu działań promocyjnych. Trzeba jednak mieć na uwadze, że firmy, które w czasie kryzysu nie zawieszą swoich działań, a właściwie je ukierunkują, w momencie wyciszenia pandemii znajdą się na wygranej pozycji. Można przypuszczać, że wirus, w jakiejś formie, zostanie z nami na dłużej. Ta trudna rzeczywistość staje się więc naszą nową codziennością, w której trzeba odnaleźć się i nauczyć na nowo funkcjonować.