Public relations

Relacje z mediami

 • Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z mediami
 • Prowadzenie biura prasowego
 • Przygotowywanie kompleksowych materiałów prasowych nt. produktów i usług
 • Organizowanie spotkań z mediami: konferencje, briefingi, spotkania indywidualne

PR korporacyjny

 • Rozszerzenie świadomości istnienia marki
 • Budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem
 • Zabezpieczenie przed atakami
 • Budowanie mocnej pozycji na rynku branżowym
 • Wpływanie na określone grupy docelowe
 • Zintegrowanie zarządzania komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną

PR produktowy

 • Budowanie zainteresowania określoną kategorią produktu
 • Wspieranie wprowadzania nowych produktów
 • Pozycjonowania dojrzałych produktów
 • Edukowanie i szerokie informowanie nt. produktów
 • Analiza działań konkurencji
 • Zarządzanie sytuacją kryzysową
 • Tworzenie i wdrażanie programów antykryzysowych

Zarządzania sytuacją kryzysową

 • Identyfikacja i analiza sytuacji kryzysowych
 • Opracowanie strategii działań
 • Szeroka współpraca z otoczeniem zewnętrznym

Komunikacja wewnętrzna

 • Budowanie kanałów komunikacyjnych w firmie
 • Przygotowywanie informacji, listów i ogłoszeń
 • Redagowanie wydawnictw firmowych
 • Organizowanie imprez integracyjnych

Społeczna odpowiedzialność biznesu

 • Budowanie długofalowej wizji rozwoju firmy, opartej na tworzeniu wartości społecznej
 • Tworzenie autorskich programów uwzględniających strategie firm oraz interesy różnych grup społecznych i środowiska lokalnego
 • Planowanie i koordynacja działań regionalnych i ogólnopolskich
 • Badania, analizy i ewaluacja działań

Monitoring mediów i analizy wizerunkowe

 • monitoring prasy ogólnopolskiej i regionalnej
 • monitoring zasobów Internetu
 • monitoring stacji radiowych i telewizyjnych
 • analiza publikacji, materiałów TV i radiowych pod względem profilu odbiorcy, częstotliwości ukazywania, zasięgu medium, jakości i ilości materiałów