Szkolenia

SZKOLENIE Z AUTOPREZENTACJI

 • Wstęp do autoprezentacji na forum
 • Zasady kreowania marki własnej
 • Potęga pierwszego wrażenia
 • Komunikacja werbalna
 • Komunikacja niewerbalna
 • Zasady wywierania wpływu
 • Profesjonalny warsztat mówcy – jak stworzyć poprawny komunikat?
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem oraz techniki operowania głosem
 • Sterowanie przebiegiem autoprezentacji, w celu uzyskania zakładanego efektu
 • Zasady savoir vivre - dress code, strój formalny i nieformalny, kultura w biznesie


 

TRENING MEDIALNY

Rynek mediów w Polsce

 • Agencje informacyjne
 • Dzienniki
 • Tygodniki i dwutygodniki
 • Miesięczniki i periodyki
 • Portale internetowe
 • Radio i TV
 • Media społecznościowe

Współpraca z mediami

 • Dziennikarz jako odbiorca tekstów PR
 • Różnice między tekstem promocyjnym, a tekstem informacyjnym
 • Wyznaczniki ciekawych tematów dla mediów
 • Zasady tworzenia poprawnego komunikatu PR
 • Rola słowa mówionego i pisanego
 • PR dla projektu, osoby, firmy, produktu i usługi
 • Prawa, obowiązki i możliwości rzecznika prasowego oraz dziennikarza

Kształtowania polityki informacyjnej

 • Na czym polega media relations?
 • Warsztat pracy dziennikarza
 • Zasady współpracy z mediami
 • Tworzenie informacji i media planu
 • Dystrybucja materiałów PR
 • Aktywne zarządzanie bazą kontaktów
 • Monitoring mediów
 • Badanie skuteczności działań PR

Specyfika mediów

 • Wywiad prasowy – potęga słowa pisanego
 • Komunikat w Internecie – szeroki oddźwięk
 • Wywiad radiowy – masz głos w sprawie
 • Wywiad telewizyjny – co lubi kamera?
 • Sytuacje trudne i scenariusze działań