KLIENCI WYBIERAJĄ MARKI ZAANGAŻOWANE

Pandemia sprawiała, że zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu coraz częściej pojawiają się w debacie publicznej. O ile wcześniej niejednokrotnie były kojarzone z działaniami wizerunkowym, mającym na celu np. poprawę reputacji firmy, obecnie mamy wyjątkową okazję by obserwować realne zaangażowanie biznesu w akcje wspierające. Warto więc właśnie teraz zadać sobie pytanie, jakie korzyści przyniesie twojemu gabinetowi prowadzenie działań w sposób odpowiedzialny społecznie i dlaczego warto to robić.

Kiedy wybuchła pandemia, co chwilę mogliśmy natknąć się na doniesienia medialne o tym, jak marki włączają się w działania społeczne np. wspierając akcję #zostanwdomu, szyjąc maseczki, czy dowożąc obiady do szpitali. Często działania te realizowane były z tzw. potrzeby serca konkretnych osób ale mają i szerszy ważny wymiar, bowiem są odpowiedzią na oczekiwania społeczeństwa wobec firm i marek. W obecnej niełatwej rzeczywistości przed biznesem stoją nowe wyzwania. I nie jest to już tylko maksymalizowanie zysku w dynamicznie zmieniającej się, niestałym otoczeniu. Pandemia pokazała, że bez aktywności biznesu nie da się pokonywać kryzysów. Zatem dziś firmy współtworzą naszą rzeczywistość. Dosłownie i w przenośni muszą wyciągnąć pomocną dłoń do swoich odbiorców, klientów i partnerów.

Tradycyjny model przedstawiania oferty gabinetu, oparty tylko na podkreślaniu jej wyróżników, traci systematycznie na znaczeniu. Klienci coraz większą wagę przywiązują do kwestii społecznych np. związanych z ochroną przyrody, przestrzeganiem praw pracowniczych, czy walką z pandemią. Oczekują, aby marki które wybierają i z których usług korzystają włączały się w ważne tematy społeczne i adekwatnie reagowały na nie.

Czym więc właściwie jest społeczna odpowiedzialność biznesu?

Z angielskiego Corporate Social Responsibility (CSR) to strategia zarządzania, zgodnie z którą firma w swoich działaniach dobrowolnie uwzględnia interesy społeczne. Kluczowe jest tu założenie, że biznes nie powinien troszczyć się tylko i wyłącznie o swój interes ekonomiczny ale przynosić korzyści także najbliższemu otoczeniu, interesariuszom, pracownikom, i oczywiście klientom. Inwestując w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, wspierając tematy społecznie ważne, budując dobre relacje z otoczeniem - firma jest w stanie działań w sposób zrównoważony i bardziej stabilny.

Warto w tym miejscu przytoczyć wyniki cyklicznych badań, przeprowadzanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Menedżerowie CSR" (raportcsr.pl) w którym respondenci wskazali na liczne korzyści płynące z wdrażania CSR w firmach. Jako kluczowe podają:

- zwiększenie rozpoznawalności marki,

- pozytywny wpływ na motywację pracowników i podniesienie świadomości w zakresie etyki,

- poprawę relacji ze społecznościami lokalnymi, podniesienie poziomu zaufania klientów do firmy

Nie tylko więc otoczenie gabinetu skorzysta na działaniach społecznych. Są one niezwykle wartościowe również dla budowania silnej marki gabinetu. Przede wszystkim kreują pozytywny wizerunek – odpowiedzialnego, zaangażowanego pracodawcy, wartościowego partnera biznesowego i zrównoważonej firmy, która chce mieć pozytywny wpływ na swoje otoczenie.