Szkolimy na potęgę! - Gazeta Praca

Do Ego PR zgłasza się też coraz więcej ekspertów z różnych branż, a także przedstawicieli kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla, którzy są zainteresowani doradztwem wizerunkowym. Osoby nastawione na intensywny rozwój kariery, często specjaliści w bardzo wąskiej branży, właśnie w czasach kryzysu liczą na dynamiczne przyśpieszenie własnej kariery i ugruntowanie pozycji autorytetu w środowisku.

 

Firmy szkoleniowe często też proszone są o szkolenia dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu. - Klienci są zainteresowani, w jaki sposób tworzyć programy, które byłyby odpowiedzią na realnie istniejące problemy społeczne; jak zachęcić do udziału w nich własnych pracowników, efektywnie współpracować z otoczeniem i umacniać wizerunek firmy - wylicza Agnieszka Majewska.”

tel. +48 509 071 206
ego@egopr.pl