Kolejna szansa dla młodych pasjonatów!

Każdego roku do konkursu zgłasza się kilkudziesięciu uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. Często są to osoby, które w zaciszu domowym tworzą wynalazki i do tej pory nie miały okazji zaprezentować ich szerszej publiczności. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu innowacyjnego projektu, obrazującego wyjątkową pasję ucznia. Ideą programu jest zachęcenie takich młodych pasjonatów do bycia aktywnymi i stworzenie im warunków do promocji innowacyjnych projektów. Uczniowie, poprzez udział w zmaganiach konkursowych, mają szansę na zdobycie wyższych kompetencji zawodowych oraz szybsze odnalezienie się na rynku pracy, po ukończeniu szkoły m.in. poprzez umożliwienie im kontaktu z firmami poszukującymi właśnie młodych pasjonatów – twórców, odkrywców i projektantów.

 

Jak mówi Andrzej Diakun, Prezes ELEKTROTIMU: ,,Zależy nam, żeby młodzi ludzie mieli odwagę i chęć podejmowania nowych inicjatyw. My staramy się podpowiedzieć, jak hobby przekształcić w przyszły zawód, stawiając na innowacyjność i kreatywne myślenie. Celem „Elektryzującej Pasji” jest – pod pozorem zabawy, konkursu i rywalizacji - pogłębianie wiedzy eksperckiej. Uczniowie pracując kilka miesięcy w roku nad danym tematem - nabywają konkretne umiejętności. Następnie jury, w skład którego wchodzą m.in. przedstawiciele Politechniki Wrocławskiej oraz Centrum Kształcenia Praktycznego, wybiera najbardziej innowacyjne projekty”.

I dodaje: Program już dziś przynosi pierwsze efekty – zwiększa zawodowe zainteresowanie elektrotechniką i elektroniką wśród ludzi młodych. Pokazuje również, że pasja np. projektowanie muzyki elektronicznej, czy hobbystyczne konstruowanie latarek może stać się przyszłym zawodem”.

 

Przykładowe projekty z lat ubiegłych:

  • Grzegorz Opała, laureat IV edycji z Zespołu Szkół Elektroniczno-Technicznych w Legnicy w 2011 r. przedstawił projekt skutera podwodnego, udowadniając tym samym, że jego stworzenie nie musi wiązać się z dużymi nakładami finansowymi.
  • Piotr Wysocki, laureat Konkursu w 2010 r. z Zespołu Szkół nr 18 we Wrocławiu, skonstruował  profesjonalne głośniki, o wysokości ponad 1,5 metra. Tego rodzaju urządzenia na rynku były bardzo drogie. Dzięki własnoręcznej konstrukcji młody pasjonat organizował szkolne dyskoteki z doskonałym nagłośnieniem.
  • Tomasz Zdebel z Katowic, zdobywca drugiego miejsca w 2010 r., samodzielnie wykonał m.in. zasilacz laboratoryjny, a także przyszłościowy układ do modulacji dźwięku ołówkiem. Choć brzmi to niewiarygodnie - długość kreski narysowanej ołówkiem reguluje wysokość dźwięku, wydobywającego się z głośnika.

 

Pomysłodawcą działań jest firma Elektrotim, która zainicjowała je w 2007 roku. Wtedy też do konkursu zgłosiły się 3 wrocławskie szkoły, 3 lata później - w 2010 roku - w działaniach wzięło udział już 12 szkół z 6 miast m.in. z Legnicy, Wałbrzycha i Warszawy. Dziś Elektrotim przekonuje inne firmy i instytucje, że warto wspierać prawdziwych pasjonatów. W działania włączyło się Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne, które jest patronem merytorycznym, z kolei patronat honorowy nad konkursem objął Wydział Edukacji UM Wrocławia. Patronami medialnymi są: Polska Gazeta Wrocławska, portal NaszeMiasto.pl oraz magazyn ElektroSystemy.

 

 

Więcej informacji na stronie www.elektrotim.pl

 

 

 

tel. +48 509 071 206
ego@egopr.pl