FagorMastercook otrzymał świadectwo upoważnionego przedsiębiorcy AEOF

Już wcześniej, od lutego 2011 r., firma dysponowała certyfikatem AEOC w zakresie uproszczeń celnych. Na wniosek FagorMastercook przeprowadzone zostało uzupełniające postępowanie audytowe. Tym razem, oprócz przestrzegania określonych wymogów celnych, posiadania odpowiedniego systemu zarządzania ewidencjami handlowymi i transportowymi oraz udokumentowania wypłacalności, firma musiała również spełnić warunki dotyczące standardów bezpieczeństwa i ochrony. W wyniku pozytywnej oceny wielomiesięcznego, szczegółowego audytu, Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu przyznał firmie pełne świadectwo upoważnionego przedsiębiorcy AEOF.

 

Certyfikat ten jest dowodem zaufania organów celnych i świadczy o pełnej wiarygodności firmy FagorMastercook jako partnera biznesowego. Istotny jest również fakt, że świadectwo przyznane w Polsce, jako jednym z państw członkowskich, uznawane jest w całej Unii Europejskiej – mówi Radosław Sobkowicz, Dyrektor ds. Logistyki w FagorMastercook.

 

Posiadanie świadectwa AEOF niesie ze sobą szereg uprawnień i ułatwień. Firma podlega mniejszej, niż inni przedsiębiorcy, liczbie kontroli. Jest również traktowana priorytetowo w przypadku wytypowania do kontroli i może wnioskować o przeprowadzenie kontroli w innym miejscu niż dany urząd celny.

tel. +48 509 071 206
ego@egopr.pl